Ontwerpmanagement
Het regelen en aansturen van alle activiteiten die ervoor zorgen dat er een Omgevingsvergunning kan worden verleend en de uitvoering van het plan op juiste wijze verricht kan worden.

De managementactiviteiten behorend bij het ontwerpproces leveren wij automatisch wanneer u door ons een ontwerp laat maken.

Onder het ontwerpmanagement vallen de volgende actieviteiten:

  • (gezamenlijk) opstellen van een programma van eisen (PVE)                 
  • doorontwikkelingen van schetsontwerpen tot werktekeningen
  • opstellen van een specifieke werkomschrijving van het werk (tbv aanbesteding)
  • opstellen van een eerste kostenraming van het bouwplan
  • aansturing constructeur en integratie constructieve- en bouwfysische gegevens in het tekenwerk
  • inventarisatie en verzorgen benodigde vergunningen
  • geheel verzorgen Omgevingsvergunning


Bouwmanagement

Integraal projectmanagement

TERUG

Verder naar ontwerp
Verder naar management
Verder naar fuels
MANAGEMENT