Integraal projectmanagement
Deze dienst richt zich op het managen van de gehele vastgoedcyclus, van initiatief tot oplevering. Integraal projectmanagement wordt geboden aan particuliere- en professionele opdrachtgevers (vastgoed-/ projectontwikkelaars).

Doorgaans worden de verschillende fasen van het bouwproces door verschillende managers beheerst. 'Integraal' wil zeggen, de aansturingen van de verschillende fasen van het bouwproces zijn nu samengevoegd in één organisatie. Dus: één aanspreekpunt die van begin tot eind de regie voert en voor de opdrachtgever op professionele wijze de belangen behartigt.
Al vanaf de initiatieffase kunnen wij aan tafel komen zitten en zorgen dat uw bouwvoornemen de juiste start maakt.

De diensten van integraal projectmanagement samengevat:

  • meedenken in de initiatieffase: schetsontwerpen, haalbaarheidsstudies en rendementsberekeningen
  • geheel verzorgen van de bouwaanvraag en vergunningen
  • kostenmanagement: gedurende het hele proces de beheersing van het kostenaspect
  • tijdmanagement: opstellen en bewaken van de planing
  • organisatiemanagement: samenstellen en aansturen of monitoren uitvoerende partijen
  • informatiemanagement: het verzorgen en onderhouden van de juiste communicatiestromen van de verschillende partijen, rapporteren aan de opdrachtgever.
  • kwaliteitsmanagement: toezien op de realisatie van de plannen zoals in het ontwerp is vastgelegd
  • controle, oplevering en afronding bouwprojectVerder naar ontwerp
Verder naar management
Verder naar fuels
MANAGEMENT